Trichy

Patron

Sukumar  N.P

Sukumar N.P

Acoustics India Pvt Ltd


Premium

Aravamudan T

Aravamudan T

Plus Point Services (I) Pvt Ltd

Jayaraman J

Jayaraman J

Hallmark Business School

John Asok Varadarajan

John Asok Varadarajan

Roever Group of Institution

Ponnambalam B

Ponnambalam B

Tag Bridge

Prative Chend

Prative Chend

CARE Group of Institution

Ramyas Hotel P Ltd

Ramyas Hotel P Ltd

Apporva Foods

Ratnakumar N

Ratnakumar N

Ramyas Hotel P Ltd

Sampath  G.V

Sampath G.V

Velmurugan Industries

Soma sundaram M

Soma sundaram M

Amman Steel Corporation

Thirumeni J

Thirumeni J

India cements

Governing Committee

Events

Sponsors

SAP

SAP

Partners